Software de gestión para optimizar tus áreas de negocio

Encuentra el software específico que se adapta a tus procesos

Área de negocio

Areas de negocio

Filtra y encuentra las soluciones especializadas para tu empresa

Todas las soluciones especializadas: 50

Gestió d’alimentació i begudes en mobilitat

iGes és una solució per a processos de prevenda i autovenda en mobilitat orientada al sector de la Distribució d’Alimentació i Begudes. La solució està avalada per uns 5.000 agents comercials en mobilitat que la fan servir en les seves tasques diàries.

Gestió de reparacions

Vertical de tallers és l’adaptació sectorial de Sage 200 desenvolupada per a empreses tipus tallers mecànics que reparen o gestionen incidències amb vehicles. Afegeix als mòduls estàndard de Sage 200 funcionalitats específiques per al control i gestió de les reparacions de qualsevol tipus de vehicle.

Gestió de tallers

Gemicar és una eina de gestió de taller, fàcil i intuïtiva, que t’ajuda a millorar cada procés intern de gestió de taller mecànic, per optimitzar el teu negoci i minimitzar el temps que dediques a fer aquelles tasques que no són de producció directa. La solució amb la qual gestionar tallers de tota mena i mida: mecànica, carrosseria, pneumàtics, industrials, motos, maquinària agrícola, etc.

Gestió de lloguers de màquines

Un addon integrat que aporta les funcionalitats i característiques necessàries perquè les empreses dedicades al lloguer de maquinària puguin tenir una experiència completa amb l’eina Sage 50 sense haver d’utilitzar una eina sectorial externa. Aquesta solució té la finalitat de millorar les funcionalitats d’empreses de lloguer de maquinària en els sectors industrials i de la construcció.

Gestió de la distribució

El software Aelis Distribució d’Alimentació i Begudes està especialment dissenyat per a empreses de distribució d’alimentació i begudes i en general, per a qualsevol empresa de repartiment de productes. Permet la gestió de manteniments i camps específics de sector, alerta d’articles de regal i promocions, dispatching, visualització d’albarans, picking més efectiu, etc. complint totes les necessitats i requisits. Les empreses de repartiment de productes avalen la solució.

Gestió d’incidències

Co-resol és un canal ètic o canal de denúncies segur, confidencial, accessible via app, que permet l’anonimat i l’habilitació d’un xat amb el denunciant, de ràpida implantació en qualsevol organització. Gràcies al web control de Co-resol, l’organització podrà gestionar i documentar les incidències reportades.

Gestió de S.A.T. en mobilitat

SAT-ON és un sistema de gestió de parts de treball en mobilitat que permet controlar totes les actuacions del tècnic: temps emprats, materials utilitzats, punts de control revisats… Permet capturar la signatura del client i imprimir el comunicat de treball des d’una tablet. SAT-ON permet gestionar tant les actuacions de manteniment correctiu com preventiu, dotant a Sage 200 de les funcionalitats pròpies d’un sistema GMAO. SAT-ON planificarà i crearà les actuacions de manteniment oportunes per a cada equip del client, simplificant enormement les tasques de planificació. SAT-ON, de forma opcional, també permet que el tècnic realitzi pressupostos de reparació. Aquests pressupostos es poden imprimir i queden registrats en Sage 200.

Gestió de normatives

ISOGESONLINE està enfocat a la gestió eficaç i integrada de qualsevol normativa: ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, ISO-TS 16949, ISO 9001, ISO 13485, ISO 158000, Qualitat Hotelera, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, entre altres. Un únic sistema per a la gestió de múltiples Normes ISO i similars (IATF, OHSAS, IFS…) cobrint el 100% de requisits de les Normes. Estalvia entre un 50% i un 70% de temps i costos en implantació i seguiment de Sistemes de Gestió. Un software validat en auditories per les principals entitats certificadores i per auditories ENAC. Amb actualització a l’última versió 2015/16 de les Normes ISO 9001/14001/13485.

Anàlisi de negoci

DATA BI Anàlisi de negoci permet realitzar una anàlisi i un seguiment de l’empresa, àrea o en el seu conjunt. Aporta la visió global necessària per poder traçar els KPI ‘s que canalitzarà l’empresa cap a l’èxit.

Gestió dels S.A.T.

Sage Mobility Live Tech Service és un software per a la gestió de serveis tècnics (SAT) que t’ajudarà a obtenir una major productivitat i eficiència del servei tècnic de la teva organització. Des del teu dispositiu mòbil, podràs realitzar qualsevol gestió o consulta per dur a terme la tasca o intervenció: assignar amb facilitat tasques al teu servei tècnic per a la seva resolució, conèixer a l’instant l’estat dels teus projectes, dissenyar projectes amb etapes i tasques, assignar els tècnics i tasques a realitzar, imputar costos amb senzillesa, gestionar les incidències dels teus clients amb facilitat… Assigna-les a un tècnic, comprova l’estat i procedeix a la seva facturació.

Gestió de RRHH, empleats

Amb Docuware podràs gestionar els documents relatius al personal:

 • Organització de currículums: tingues els currículums organitzats i realitza recerques per aptituds i continguts als mateixos.
 • Gestió d’expedient del treballador: disposaran de tota la documentació relacionada amb els empleats només amb un clic.
 • Signatura digital de documents: agilitza i automatitza tasques com la signatura de documents amb procediments de signatura electrònica.

Gestió del temps

Com pot afrontar una PIME el control horari? Amb un software que gestioni el temps de forma àgil, automatitzada, i que permeti optimitzar-lo. A més de reduir les hores extra, aquest software optimitza els costos de gestió i ajuda a millorar la comunicació interna. Una gestió mitjançant web o app, amb geolocalització, que possibilita gestionar documentació com les baixes mèdiques, respectant l’RGPD i evitant que ens inundin els papers. Tot amb una sola solució: VisualTime One.

Integració: portal d’empleats

Amb l’objectiu d’ajudar en el procés de Transformació Digital de les empreses en l’àmbit laboral, aquest connector permet enllaçar Sage 200 i Sage Despatxos connectant, amb l’aplicació del portal de l’empleat d’Open HR. Gràcies al connector desenvolupat per GM Integra s’aconsegueix una sincronització automàtica entre Sage i OpenHR que permet avançar en la transformació Digital i tecnològica en l’àmbit de RRHH.

Gestió de despeses

Digitalitza amb Cloud Xpenses les notes de despesa a l’instant de manera segura i senzilla, des de qualsevol dispositiu i en temps real, estalviant temps i costos. Integrat 100% amb el teu Sage 200 i amb una posada en marxa en només 24 hores, automatitza el flux complet de la gestió de despeses, eliminant la paperassa innecessària. Des de la captura en pantalla de el tiquet o factura fins a la comptabilització en el teu ERP. Amb l’homologació de l’AEAT!

Benestar i salut laboral

Biwel permet consumir de forma personalitzada accions formatives, serveis, reptes en línia i/o més de 400 continguts d’hàbits saludables. Promou el benestar de la plantilla a través d’aquesta eina de gestió, anàlisi i comunicació, integrable al portal de l’empleat i/o Intranet. Multi-idioma, web i app, 100% segura i confidencial.

Control horari

Software Cloud per a la gestió de el temps (by Woffu) és una plataforma molt intuïtiva dissenyada per a empreses que vulguin apostar per la digitalització des d’un entorn col·laboratiu on, tant en la versió APP com web, poden gestionar de manera senzilla els processos de vacances, absència i presència, totalment integrats.

Gestió de factures i pagaments

Amb Docuware podràs gestionar els teus documents financers:

 • Control de factures per pagar: tingues sempre a la vista la relació de factures pendents de pagament.
 • Gestió de “pagament immediat”: rep alertes quan s’aproximi el venciment de factures i aprofita descomptes per “pagament immediat”.
 • Workflow d’aprovacions de factures: agilitza els processos d’aprovació de factures amb workflows digitals i redueix la circulació de paper a la companyia.

Gestió d’assentaments comptables

Lápiz Contable utilitza la informació del pla de comptes de l’empresa per construir de forma automàtica els assentaments de factures de compres, vendes i despeses, ja sigui des del paper utilitzant l’escàner tipus llapis o arrossegant llistats d’Excel amb les factures. Els seients apareixeran en el programa de comptabilitat com si els hagués introduït de manera manual de forma ràpida i sense errors.

Gestió d’estats financers

Les teves finances més clares: aquesta solució és la base perfecta per a una creació fiable d’estats financers consolidats, una planificació financera transparent i l’elaboració d’informes consistents. Així pots controlar tota la història sobre les teves finances i prendre decisions per al futur de l’empresa a partir d’una base vàlida.

Gestió bancària

Digital Docs Bancs és un mòdul de descàrrega automàtica dels moviments de comptes bancaris (autoritzat per codi interbancari), conciliació i punteig automàtic. No permet que un moviment estigui duplicat o que es produeixi un salt de data/saldo o comptabilitzar dues vegades un mateix moviment. Amb connexió amb el mòdul Sage Digital Docs (comptabilització automàtica de factures).

Gestió de dades i documents

Sage Digital Docs (SAGE DD) és la plataforma única d’automatització de detall de processos intensius en dades i documents integrada a Sage 200, Sage 50 i Sage Connected. Sage Digital Docs workflows disposa d’un mòdul de signatura i aprovació jeràrquica de documents integrada a Sage 200 i connectada amb el mòdul Sage Digital Docs (comptabilització automàtica de factures).

Automatització de factures

Gestió Documental i Comptabilització Automàtica de Factures: extreu en segons les dades comptables de les factures sense necessitat de plantilles ni aprenentatge previ, i genera automàticament els seients. Introdueix una factura en el sistema i en uns segons tindràs realitzat el seient automàticament a Sage 200.

Gestió de documents fabricació

Amb Docuware podràs gestionar els documents que generen els teus processos productius:

 • Documents de control de processos: tingues ben ordenada i organitzada tota la documentació de control de processos, podent buscar per accions o operatives incloses en el contingut del document.
 • Control de qualitat: gestiona i tingues ben organitzada tota la documentació de control de qualitat.
 • Procediments i fitxes tècniques: posa a l’abast dels teus operaris els procediments i fitxes tècniques relacionades amb els productes o maquinària.

Fabricació avançada

Aplicació M.E.S. que amplia i potencia les funcionalitats del mòdul de Fabricació Avançada de Sage 200, donant cobertura a les principals necessitats informàtiques d’una planta de fabricació. L’aplicació consisteix en diversos mòduls, on el mòdul bàsic permet la captació en temps real de dades en planta (temps i materials) i accés a la gestió documental per part dels operaris de planta mitjançant dispositius mòbils.

Control de fàbriques

BSS FACTORY START (FS) és la solució M.E.S. completa per al control i la gestió global de les fàbriques amb control de producció. Totalment integrat amb el teu ERP actual, la solució utilitza la captura automàtica de dades de qualsevol màquina o sensor per obtenir dades objectives, fiables i en temps real. El mòdul s’integra amb el mòdul de qualitat i traçabilitat i amb el de planificació. Aconsegueix les eines més modernes d’anàlisi de dades per a la millora productiva.

Gestió del procés de fabricació

Mobility Live Timpro és una solució per a captura de dades en planta, que permet controlar i optimitzar els processos de fabricació. Gràcies a una senzilla i intuïtiva interfície, els operaris poden introduir el temps i materials consumits en cada ordre de treball que realitzen. Això facilita una informació molt valuosa per controlar al detall el procés productiu i poder trobar elements de millora que impulsin la competitivitat de l’empresa.

Gestió de documents: pressupostos, comandes, albarans…

Amb Docuware podràs gestionar documents comercials com:

 • Gestió d’albarans signats: tingues un control dels albarans emesos i quins han estat signats per clients o no.
 • Formularis de contacte i petició informació: disposaran d’un canal de comunicació on gestionar les peticions dels clients i fer un seguiment de les mateixes.
 • Gestió de pressupostos: disposaran d’una eina de gestió de pressupostos i control de versions dels mateixos.
 • Gestió de comandes: gestiona les comandes i flux de circulació de documents, pot vincular un expedient de vendes.

Gestió de documents de compres i vendes

Amb Docuware podràs gestionar els documents de compres i vendes del teu negoci:

 • Creació d’expedients de compra: disposaran de tota la documentació relacionada amb un procés de compra (ofertes, comandes, mails…) a l’abast d’un clic.
 • Comparació de preus: busca documents per diferents criteris (per exemple, totes les factures entre dues dates on s’hagi adquirit una referència) i compara els preus de les diferents partides.
 • Validació i aprovació de comandes o factures: disposaran d’un flux d’aprovació i validació digital de documents.

Gestió de vendes via TPV

Programa de vendes per a cadenes de botigues i franquícies. És un software TPV – POS per a PIMES, cadenes de botigues i franquícies. Un entorn tecnològic per a la completa gestió de cadenes comercials i els seus punts de venda. La solució perfecta que permet evolucionar, controlar i expandir-se a altres mercats.

Gestió de botigues (electrodomèstics)

Store4cloud és una solució ideada per donar resposta a les funcions més habituals del sector de les botigues d’electrodomèstics. Aquest addon per Sage 50 aporta agilitat en la gestió, permetent una reducció de el temps de treball i optimització dels recursos amb les opcions més avançades.

TPV

Precognis Commerce Suite és una solució que permet integrar Sage 200 amb Openbravo Web Pos, la solució TPV més avançada del mercat. Els connectors proporcionen una integració automàtica de les entitats principals entre les dues plataformes donant visibilitat en temps real al flux d’operacions. La solució suposa una important reducció de costos i complexitat en TI.

Gestió d’oportunitats de venda

Converteix els teus leads en vendes amb Pipe Oportunitats. Comença a organitzar els contactes i informació rellevant dels teus leads en una sola aplicació, alineant fàcilment el departament de vendes amb una solució molt senzilla d’utilitzar. Ven més, en qualsevol lloc i a qualsevol hora. Disponible per Android i IOS.

Connexió amb CRM

Connector entre Sage i Connector TeamLeader CRM que t’ajudarà optimitzar les teves vendes:

 • Integra els teus pressupostos aprovats a Sage.
 • Gestiona els teus clients unificats amb Sage.
 • Vinculat en temps real a Sage 50.
 • Ven de forma més automatitzada i controla les vendes des de Sage i des del CRM Connector TeamLeader i més.
 • Planifica els teus projectes en temps i pressupostos sense dificultat.
 • Una eina ideal per gestionar el treball col·laboratiu.

Connexió amb Salesforce

Sincronitza qualsevol objecte de Salesforce amb les taules i recursos de Sage 200, operant de forma optimitzada i transparent utilitzant l’API. La gestió comercial, els leads, oportunitats i pressupostos es gestionen a Salesforce i un cop l’oportunitat es guanya, es traspassa el client i la comanda a Sage 200 perquè pugui prosseguir amb la facturació i gestió administrativa, retornant la informació de pagaments i cobraments.

Desenvolupament web i app

Sage TuApp és una solució que permet a qualsevol negoci desenvolupar un web/app mòbil d’aspecte 100% professional, en tan sols uns dies i sense necessitat de coneixements previs. Molt senzill d’utilitzar construeix el teu app/web des de 0 o a partir de múltiples plantilles sectorials totalment personalitzades. Amb totes les funcionalitats que necessites: des de notificacions push, fins a una botiga web amb funcionalitat bàsica, un servei de gestió de reserves, o publicació en Google Play inclosa. Amb el millor suport i un servei d’acompanyament que t’ajuda a aprofitar totes les possibilitats de Sage TuApp.

Gestió de vendes en mobilitat

Sage Mobility Live Sales/Presales és una solució per a la gestió d’equips comercials al carrer que t’ajudarà a simplificar i optimitzar tots els processos de venda. Aquesta solució et permetrà gestionar les vendes i comandes amb més rapidesa i millorar la productivitat de l’empresa.

Connexió amb la botiga en línia

El connector Prestashop i Sage 50 permet l’enviament de dades entre Prestashop i Sage 50 en ambdues direccions. Envia informació de productes, estocs per magatzem, preus especials i descomptes, imatges de productes, comandes de vendes realitzades així com l’alta de nous clients que es donen a través de la botiga. Un connector homologat que realitza la connexió/integració entre les eines de comerç electrònic, eliminant processos manuals d’intercanvi d’informació i sincronització.

Mobilitat

Sage Catàleg 2.0 és una eina de mobilitat per a la gestió activa de la venda per part de la força comercial: permet publicar el catàleg de productes de l’empresa, realitzar catàlegs mono-producte, per col·lecció de productes, diverses col·leccions… permet la gestió de clients, presa de comandes, geolocalització, facilita la comunicació bidireccional amb Sage 200C, presenta la informació associada al producte: descripció, preus, característiques, imatges, vídeos, documents PDF, productes relacionats… Disponible per Android i iPad, de ràpida instal·lació i sincronització amb Sage 200 via API.

Gestió del magatzem de la PIME

L’objectiu principal d’Optimus SGA és baixar la tecnologia de les grans empreses a qualsevol petita i mitjana empresa que necessiti gestionar el seu magatzem de manera eficient, millorant els temps i, en conseqüència, optimitzant els seus costos.

Control de processos en el magatzem

Les funcionalitats de Vstock posen a l’abast de les PIMES el control permanent dels processos del magatzem, permetent millorar aquests processos amb una gran flexibilitat i una gran qualitat en el servei. Simplifiquem la recepció, emmagatzematge, preparació de comandes i expedició. Amb Vstock, podràs obtenir informació en temps real, minimitzar errors i obtenir informes de gestió i històrics.

Gestió del magatzem

Et presentem Sage Mobility Live SGA, una solució per a la gestió del magatzem integrada al 100% amb Sage 200 la qual, mitjançant dispositius mòbils, permet la gestió en temps real de magatzems caòtics o amb multiubicació aconseguint una completa optimització de l’espai disponible. Amb la utilització d’aquesta solució aconseguiràs una reducció dels costos d’emmagatzematge i una millora de la productivitat dels processos relacionats amb aquesta activitat. La solució permet realitzar totes les operacions necessàries del magatzem mitjançant dispositius mòbils, integrant la informació en temps real amb la solució de gestió Sage 200.

Digitalització i gestió de documents

Amb Docuware podràs gestionar els teus documents administratius integralment:

 • Digitalització certificada de factures: elimina paper a l’oficina gràcies a el protocol de digitalització certificada de factures homologat per l’AEAT.
 • Cerca àgil i amb múltiples criteris: busca documents per qualsevol criteri d’arxiu, incloent la recerca per contingut del document.
 • Indexat intel·ligent de factures: arxiva les factures i registra múltiple informació en menys de 5 segons gràcies a un mòdul d’intel·ligència artificial.
 • Possibilitat de comptabilització automàtica: aprofita les entrades a la base de dades de DocuWare per usar-les en la comptabilitat i eliminar tasques duplicades.

Gestió i intercanvi de documents

eDiversa Integrat és una solució per a l’intercanvi electrònic de documents comercials i logístics que funciona de manera integrada amb Sage 200C. Aquesta solució està orientada a empreses de qualsevol sector d’activitat (distribució i gran consum, salut, automoció, etc.), amb volums mitjans-alts de trànsit i per treballar amb clients i proveïdors diversos.

Gestió de signatures electròniques

La forma més segura i fàcil d’obtenir signatures electròniques és VIDsigner: un servei de signatura electrònica per a diferents escenaris, adaptat als requeriments més exigents i que facilita les transaccions electròniques entre països de la UE i del món.

Gestió de factures electròniques

SP4i (Service Provider for e-Invoices) és un motor de facturació per enviar i rebre factures entre empreses i administracions públiques. Aquest servei està pensat per ajudar les empreses a complir les seves obligacions pel que fa a facturació electrònica. Actualment, ja és utilitzat per més de 23.000 empreses i autònoms a través de la marca PIMEFACTURA.

Gestió de RRHH

Amb el Portal del Manager obre un nou camí cap a la Transformació Digital de l’empresa, sent com actors d’aquest canvi els propis clients i mànagers. Agilitza els processos i redueix costos permetent que participin en el procés d’alta/variacions/modificacions dels empleats.

Gestió de factures i tiquets

OkTicket és una solució digital que optimitza el procés de gestió de despeses, facilitant no només el seu registre i emmagatzematge, sinó també la seva gestió per part del departament d’administració d’una empresa o una assessoria fiscal. És un producte homologat per l’Agència Tributària i permet a l’usuari gestionar les seves despeses professionals sense haver de preocupar-se de guardar tiquets i factures en paper.

Gestió de dades

Digitalitza amb Cloud Xpenses les notes de despesa a l’instant de manera segura i senzilla, des de qualsevol dispositiu i en temps real, estalviant temps i costos. Integrat 100% amb Sage 200 i amb una posada en marxa en només 24 hores, automatitza el flux complet de la gestió de despeses, eliminant la paperassa innecessària. Des de la captura en pantalla del tiquet o factura fins a la comptabilització en el teu ERP. Amb l’homologació de l’AEAT!

Validació de factures electròniques

Amb B2Bconnector per Sage 50 o Sage 200 podràs validar i enviar factures electròniques en format facturae a FACe, eFACT o FACeB2B, així com als principals punts d’entrada Generals de Factures d’Espanya. Permet tenir un control més efectiu gràcies al sistema de notificacions sobre l’estat de les factures electròniques enviades per saber si ha estat rebuda, acceptada o rebutjada. En una sola aplicació centralitzaràs la gestió de les factures electròniques amb les administracions públiques.

Business Intelligence

Un software d’anàlisi empresarial que et permet visualitzar les dades i compartir informació amb tota la teva organització. Integrat amb Sage i connectat a centenars d’orígens de dades, dóna vida a les dades amb panells i informes dinàmics.