Consultoria documental i de costos

L'auditoria preliminar per garantir l'estalvi

Consultoria documental (OCS)
Més productivitat, menys despeses

Office Consulting Service® (OCS) és un anàlisi metòdic de l’estructura documental de la seva empresa que li permet establir el millor cost per còpia per obtenir el màxim nivell d’eficiència.

OCS® és una metodologia que parteix de l’anàlisi dels processos documentals de les empreses. Les dades quantitatives, funcionals i de costos recollits (sota contracte de confidencialitat) permeten als analistes d’Alana elaborar un informe realista de la situació en les àrees de creació, captura, impressió i circulació dels documents.

Únicament després de la validació d’aquesta anàlisi amb el client, els professionals d’Alana elaboraran una Proposta OCS®, un autèntic pla de reducció de costos i de millora dels processos que li permetran actuar avui i disposar d’eines de control per al futur.

Aquesta proposta de OCI® respondrà sempre a tres objectius bàsics:

Estalvi, eficàcia i control

L’OCS® parteix sempre de l’estalvi de despeses, però es marca també com a objectius incrementar l’eficàcia i proporcionar al client el control sobre les seves estructures documentals. D’aquesta manera assegura les millores ara i en el futur.

Ajudant a tot tipus d’empresa i organització

Office Consulting Service és una metodologia independent del volum, tipus o sector de l’empresa analitzada. La modularitat i flexibilitat de la seva aplicació permet a Alana fer arribar a les petites empreses tot el valor i els estalvis que s’obtenen amb OCS®.

Un projecte complet

La nostra proposta de servei reuneix totes les fases de relació Consultoria OCS:

Una metodologia registrada

La gestió diària de més de 100.000 equips en el mercat ha permès a Ricoh desenvolupar una metodologia detallada però absolutament flexible per detectar fuites de diners i oportunitats de millora, immediates o futures.

Necessites ajuda?

Rebre assessorament expert d’Alana

Estudi de costos d'impressió (PPPA)
Paga només pel que imprimeixes

Vols saber realment quan costa cada impressió? Alana ofereix la possibilitat de fer un estudi de Pay per Page Analysis, per descobrir els costos directes d’impressió actuals, però a més farem un càlcul de l’estalvi econòmic que suposarà la nova situació que proposarem.

La nostra metodologia es basa en una consultoria documental de 3 fases:

Optimització dels
recursos

Farem una proposta de recursos destinats a la gestió documental, així buscarem la màxima productivitat en els equips i en les solucions necessàries.

Estalvi de temps


Aconseguirem que, tant els usuaris i departaments que gestionen els documents com el departament d'IT, quedin alliberats de tasques i temps per ser més efectius.

Estalvi econòmic

La nostra proposta aporta un estalvi en despeses d'impressió i de gestió dels documents.