25/04/2019

Digitalització en empreses: una necessitat molt rellevant

En un entorn i context en el qual cada vegada hi ha menys barreres entre les organitzacions, la digitalització de les empreses ha acabat per convertir-se en una necessitat més que real. Avui dia, dur a terme l’anomenada transformació digital a la PIME resulta gairebé imprescindible per a qualsevol empresa que vulgui ser més competitiva.

De fet, la relació clàssica d’empresa-client ha canviat, la forma de consumir dels propis clients també és diferent, i les eines analògiques utilitzades per les empreses ja han quedat obsoletes. Sens dubte, els models de negoci estan canviant, i la forma de gestionar les empreses i les persones també.

Digitalització d’empreses: la base

Per entendre en què consisteix la digitalització de les empreses cal comprendre la seva profunditat. La digitalització a les pimes va més enllà de disposar d’un ordinador amb connexió a internet. La transformació digital a les empreses és el procés mitjançant el qual les organitzacions reorganitzen els seus mètodes de treball habituals implementant noves tecnologies d’una forma dinàmica en pro d’obtenir majors beneficis. Per a una empresa, digitalitzar suposa augmentar la seva eficiència i la seva productivitat diària, de la mateixa manera que li pot permetre accedir a nous nínxols de mercat.

Digitalització d’empreses: com?

Tot procés de digitalització empresarial requereix d’un anàlisi previ. Alana IT posa a la seva disposició l’assessorament necessari per detectar aquelles qüestions que precisen d’un canvi tecnològic dins la seva empresa. En aquest sentit, tant la gestió global de la informació, com la comunicació amb els clients, són aspectes a analitzar i sobre els quals treballar d’entrada per encaminar-se cap a la transformació digital de la seva pime. S’hi atreveix?

Cerca

Notícies recents

Compartir