18/12/2014

Els avantatges de la facturació electrònica amb @factura

La factura electrònica o e-factura és la versió digital de les factures tradicionals (en paper) i tenen el mateix valor legal que aquestes. A més de l’estalvi de paper que suposa treballar amb aquest tipus de documents, es troben altres molts avantatges, com la rapidesa amb la qual es poden arxivar, gestionar i enviar a assessors o altres departaments de l’empresa.

Per treballar amb aquest tipus de documents cal tenir en compte, sobretot, la seguretat. Per això és una bona idea comptar amb el suport d’aplicacions tipus AutoStoreTM de NSI, que ajuden a capturar, organitzar i enviar de manera segura els documents.

Quins són els avantatges reals d’invertir en un sistema de facturació electrònica? La principal és l’estalvi econòmic que suposa per a l’empresa. A part de la inversió inicial, que és rendibilitzada ràpidament, les despeses es redueixen al mínim: no es gasta en paper, impressió, segells, enviaments … També cal destacar que en no haver paper s’estalvia en espai i s’eviten errors a l’hora de arxivar.

La rapidesa és un altre dels avantatges amb què juguen els usuaris de factures electròniques. En no dependre d’una empresa que realitzi l’enviament, aquest es produeix de manera immediata a través del correu electrònic. També s’ha d’observar l’optimització de gestions de l’empresa, ja que en veure reduït el temps que es triguen a realitzar s’aconsegueix una major eficiència.

Finalment, cal tenir en compte la protecció per al medi ambient que suposa l’ús de l’e-factura. S’evita la tala d’arbres i s’estalvia en aigua (necessària per convertir la fusta en paper).

En definitiva, la factura electrònica és l’opció més econòmica i ecològica, per la qual cada vegada aposten més empreses.

A Alana IT som especialistes en solucions de factura electrònica i gestió documental.

Cerca

Notícies recents

Compartir