Implementació de Sage200 en la gestió empresarial de Mifas

MIFAS és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la inclusió social de persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Ofereix una varietat de serveis com a conselleria, neteja o gestió d'aparcaments. El seu compromís amb la comunitat i el seu enfocament humanitari el situa com un referent en el seu sector.​

Client

Grupo Mifas

Sector

Empresa Editorial

Departament

Contabilidad y Tesorería

Plataforma

Sage 200

A destacar

Migración de Datos

Necessitat d'un sistema integrat i actualitzat

Davant el creixement i la diversificació dels seus serveis, MIFAS enfrontava el repte d’actualitzar i modernitzar el seu sistema de gestió empresarial. Necessitava una solució eficaç que integrés la gestió de finances i recursos humans, a més d’automatitzar processos per a minimitzar la càrrega administrativa i agilitzar l’anàlisi de negocis.
 

Sage200: Una solució integral per MIFAS

Amb l’ajuda d’Alana IT, MIFAS va implementar Sage200, un programari que integra diverses àrees de gestió empresarial en un únic entorn. Aquest sistema no sols cobreix les necessitats comptables i d’administració de nòmines, sinó que, en treballar braç a braç amb l’Administració, també s’actualitza constantment amb els canvis normatius, la qual cosa permet que els usuaris no hagin d’estar pendents dels nous Reials decrets o Lleis.

Beneficis clau de l'implementació de Sage200

La implementació de Sage200 ha permès a MIFAS integrar les àrees crítiques de la seva gestió empresarial: compres, vendes, comptabilitat, comptabilitat analítica, nòmines, recursos humans i presentació d’impostos. Això ha resultat en una gestió més eficient i transparent, millorant significativament la capacitat de resposta de l’entitat als canvis del mercat i a les necessitats de la seva comunitat.

Amb l’ajuda d’Alana IT, MIFAS ha aconseguit una transformació en la seva gestió empresarial, alineant-se amb els seus valors de compromís i inclusió.

Con la ayuda de Alana IT, MIFAS ha logrado una transformación en su gestión empresarial, alineándose con sus valores de compromiso e inclusión.