15/05/2020

Implementar el teletreball a l’empresa

  • Coneix amb Alana IT les solucions tecnològiques per a teletreball líders
  • Implementar el teletreball a l’empresa, millor pas a pas

En l’actual entorn empresarial i contextual, la implementació del teletreball a l’empresa és una praxi a l’ordre del dia i en creixement. Les empreses i els treballadors que poden traslladar la seva activitat, totalment o parcialment, als domicilis particulars, o que el seu treball requereix d’eines de mobilitat i comunicació, estan adoptant solucions tecnològiques per a teletreballar. De fet, el teletreball a l’empresa ja s’implementa des de fa uns anys per tal de conciliar la vida laboral amb la vida personal, o per ajudar a flexibilitzar horaris.

Implementar el teletreball: què és i què implica

Per a les organitzacions en que l’activitat desenvolupada permet trobar fórmules per treballar remotament, la implementació del teletreball és una decisió que permet organitzar el sistema laboral sense que els empleats estiguin físicament a l’empresa el 100% del temps. Una orientació que es recomana implementar gradualment, ja que implica l’adopció d’un nou mètode de treball i l’assimilació de solucions tecnològiques de teletreball com a via essencial de comunicació i col·laboració entre múltiples actors: empresa, RRHH, proveïdors, etc.

Solucions tecnològiques per al teletreball

A Alana IT, com a partner de Sage i Ricoh, així com a distribuïdor i implementador de solucions de software i de hardware orientades al teletreball, implementem tota la tecnologia que la teva empresa pot necessitar, ajustant-la a la teva infraestructura actual i a les múltiples necessitats dels teus empleats. En aquest sentit:

• Equipem tècnicament la teva empresa

• Instal·lem el software que necessites

• Donem suport formatiu als teus RRHH

• Et connectem al núvol perquè comparteixis informació

• Tot, perquè treballis en qualsevol ubicació/moment

Entre les solucions tecnològiques per al teletreball que permetin traslladar la teva activitat laboral a espais remots, a Alana IT prestem tot el servei professional necessari perquè arrencar en la dinàmica de teletreballar sigui d’allò més fàcil per a tu. Des del més complet assessorament tecnològic, fins a la implementació integral del teletreball a la teva empresa, a Alana IT instal·lem i configurem totes les eines que necessites: programes informàtics, connexions VPN segures, anti malware, equips de videoconferències, càmeres, pantalles interactives, etc.

Implementar teletreball, empresa a Barcelona, Tarragona…

Cerca

Notícies recents

Compartir