26/04/2023

La importància de la comunicació visual en les empreses digitalitzades

En Alana IT creiem que és important que les empreses comptin amb una comunicació visual que representi aquesta era digital que estem presenciant. Les empreses poden generar un impacte des de dins, que serà reflectit o projectat a l’exterior, a través de la seva comunicació interna. Per aquesta raó, necessiten tenir sistemes audiovisuals de qualitat per complir els seus objectius de comunicació.

La comunicació interna és un pilar fonamental per a l’èxit de les corporacions. Si es comunica de manera atractiva, amena, simple, visual, digital i actual, el missatge serà clar i directe. D’aquesta manera, els receptors entendran de la millor forma el que se’ls vol comunicar.

Per a què usar sistemes audiovisuals en la comunicació de la teva empresa?

Els sistemes audiovisuals són les eines o dispositius en els quals es pot projectar qualsevol informació de forma molt visual i auditiva. Entre aquestes eines s’inclouen les pantalles interactives, per exemple.

En institucions, escoles, despatxos o empreses; moltes vegades és necessari comptar amb eines com pissarres digitals o pantalles interactives, per poder crear, modificar o eliminar informació al llarg de les presentacions.

Aquests sistemes audiovisuals s’adapten a les necessitats actuals que les empreses o institucions poden tenir. D’aquesta manera es mantindrà el públic atent, amb una presentació interactiva. Amb els recursos audiovisuals és possible comunicar amb imatges i àudio, el que moltes vegades no es pot explicar amb un text o amb un senzill discurs.

Quan l’empresa s’adapta a les necessitats digitals, podrà ser més eficient, desenvolupada, productiva, amb major abast i amb una comunicació ben assolida.

Com es comunica de manera visual?

Les empreses estan utilitzant tecnologia audiovisual, com pantalles digitals i sistemes de videoconferència, per millorar la comunicació interna. Aquestes eines permeten als empleats tenir accés a informació important en temps real i millorar la col·laboració i el treball en equip.

D’altra banda, les companyies estan personalitzant cada vegada més la comunicació interna per satisfer les necessitats dels seus empleats. Això inclou la segmentació dels missatges segons el departament o la ubicació geogràfica, cosa que permet una comunicació més efectiva i rellevant.

La comunicació visual definitivament no es pot ignorar. Aquesta es converteix en una tendència rellevant en la comunicació interna. Les corporacions estan usant eines visuals com infografies, vídeos i gràfics per comunicar informació de manera més efectiva i atractiva.

Recursos de l’empresa per assolir una comunicació visual.

Hi ha diferents maneres en les quals una empresa pot comunicar els seus missatges internament de manera visual. Algunes de les formes més comunes són:

  • Infografies: Les infografies són una eina efectiva per presentar informació complexa de manera visualment atractiva i fàcil d’entendre. Les companyies poden utilitzar infografies per presentar dades i estadístiques rellevants, informes, processos i altres tipus d’informació.
  • Vídeos: Els vídeos són una forma efectiva de comunicar missatges de manera visual i atractiva. Les empreses poden crear vídeos per presentar productes, serveis, informes, tutorials i altres temes.
  • Presentacions: Les presentacions són una altra eina molt útil per comunicar informació internament. Les empreses poden usar eines com PowerPoint o Prezi per crear presentacions visuals per a informes, presentacions de vendes, capacitacions, entre altres.
  • Publicacions en xarxes socials i intranet: Les publicacions en xarxes socials i intranet poden ser una forma efectiva de comunicar informació als empleats. Les companyies poden usar aquestes vies per compartir notícies, actualitzacions, novetats, esdeveniments i altres tipus d’informació interna de manera visual i atractiva.
  • Cartells i pòsters: Els cartells i pòsters poden ser fets servir per comunicar missatges importants o per promoure la cultura i valors de l’empresa. Aquests poden ser col·locats en àrees comunes com cafeteries, sales de descans o passadissos.

En general, per comunicar internament de manera visual, és fonamental usar una combinació de diferents eines i canals de comunicació per arribar a tots els empleats de l’empresa de manera efectiva. A Alana IT tenim eines i dispositius perquè les companyies puguin transmetre el seu missatge internament amb èxit.

Cerca

Notícies recents

Compartir