11/03/2022

Responsables de RRHH: entre l’estratègia i la rutina? Amb DocuWare, concentra’t en el 1r

Aconseguir el/la millor candidat/a,

construir un equip de treball sòlid,

dirigir plans de formació empresarial,

planificar tasques d’empleats sota objectius de negoci…

La gestió de RRHH és cada dia més estratègica. I les persones amb responsabilitats als càrrecs de RRHH han de gestionar i combinar aquest enfocament més orientat a resultats, amb les tasques i activitats rutinàries del dia a dia com:

 • La gestió i tramesa de nòmines,
 • La signatura de contractes i/o protocols,
 • L’harmonització de la informació dels empleats,
 • El tràmit de comunicats de baixa laboral,
 • I una infinitat de tasques diàries que comporta ser el responsable de RRHH a l’empresa.

Has calculat quant de temps dediques a tasques de RRHH rutinàries i massa manuals o operatives que et prenen el temps que hauries de destinar a dirigir l’estratègia de RRHH en pro de l’evolució i la rendibilitat empresarial? Dit d’una altra manera, quantes vegades no penses en:

 • “Accelerar o simplificar processos operatius”
 • “Controlar millor la informació de cada empleat/da”
 • “Digitalitzar tota la paperassa relativa a RRHH”

Cert, oi?

Digitalitza la teva gestió de documents amb DocuWare

Conscients d’aquest entorn, a Alana IT volem oferir el suport necessari en aquestes gestions documentals manuals perquè cada responsable de RRHH trobi el millor camí per digitalitzar, gestionar i treballar àgilment amb els documents de l’empresa vinculats a la gestió de RRHH. Volem ajudar-te a solucionar aquests hàndicaps amb la solució DocuWare, pensada per al Departament de RRHH, perquè tinguis més temps per a un treball de RRHH més estratègic.

I és que la gestió de recursos humans genera una gran quantitat de documentació que ha de ser manipulada, arxivada, enviada… pel personal d’aquest departament. I en aquest sentit, amb DocuWare, volem ajudar-te a:

 • Eliminar les tasques improductives i/o manuals
 • Automatitzar processos de gestió de RRHH
 • Reduir costos en impressió de paper o de l’espai ocupat per arxius
 • Evitar cometre errors humans
 • Guanyar en eficiència i precisió a la feina
 • Facilitar i agilitzar la cerca d’informacions documentals

Vegem alguns exemples pràctics i avantatges que et pot aportar el software DocuWare per a RRHH:

Carpeta de l’empleat

Disposa d’un expedient tipus carpeta del treballador on estigui tota la seva documentació: nòmines, contractes, informes aptitud, PRL, peticions de vacances…

Gestió de l’empleat

Automatitza processos: enviament de nòmines, gestió de peticions de vacances, signatura de documents mitjançant workflows…

Comunicació amb l’empleat

Creeu canals de comunicació amb els treballadors mitjançant formularis per aconseguir informació personal o canvis en dades personals més àgilment.

Signatures electròniques

Simplement arxiva cada contracte o protocol indicant el tipus de document i identificant el treballador. A partir d’aquí, DocuWare s’alimenta de les dades del treballador (correu, telèfon mòbil) i envia el document mitjançant una plataforma de signatura electrònica amb totes les garanties legals.

Control de venciments

Hi ha documents com ara formacions o certificats d’aptitud mèdica per PRL que tenen una caducitat. Amb DocuWare pots automatitzar un workflow que avisi amb antelació per a la renovació del document.

Gestió de vacances

Crea un formulari on l’empleat s’identifiqui i indiqui els festius. Un cop enviat, DocuWare pot fusionar les dades al document plantilla que tinguem a l’empresa per sol·licitar les vacances i enviar-te aquesta petició, perquè tu puguis aprovar o denegar la sol·licitud. Com ho veus? Creus que podem ser útils per a la teva gestió documental de RRHH? Demana’ns més informació.

Cerca

Notícies recents

Compartir