DATA BI Anàlisi de negoci permet realitzar una anàlisi i un seguiment de l’empresa, àrea o en el seu conjunt. Aporta la visió global necessària per poder traçar els KPI ‘s que canalitzarà l’empresa cap a l’èxit.