El connector Prestashop i Sage 50 permet l’enviament de dades entre Prestashop i Sage 50 en ambdues direccions. Envia informació de productes, estocs per magatzem, preus especials i descomptes, imatges de productes, comandes de vendes realitzades així com l’alta de nous clients que es donen a través de la botiga. Un connector homologat que realitza la connexió/integració entre les eines de comerç electrònic, eliminant processos manuals d’intercanvi d’informació i sincronització.