BSS FACTORY START (FS) és la solució M.E.S. completa per al control i la gestió global de les fàbriques amb control de producció. Totalment integrat amb el teu ERP actual, la solució utilitza la captura automàtica de dades de qualsevol màquina o sensor per obtenir dades objectives, fiables i en temps real. El mòdul s’integra amb el mòdul de qualitat i traçabilitat i amb el de planificació. Aconsegueix les eines més modernes d’anàlisi de dades per a la millora productiva.