Digital Docs Bancs és un mòdul de descàrrega automàtica dels moviments de comptes bancaris (autoritzat per codi interbancari), conciliació i punteig automàtic. No permet que un moviment estigui duplicat o que es produeixi un salt de data/saldo o comptabilitzar dues vegades un mateix moviment. Amb connexió amb el mòdul Sage Digital Docs (comptabilització automàtica de factures).