Lápiz Contable utilitza la informació del pla de comptes de l’empresa per construir de forma automàtica els assentaments de factures de compres, vendes i despeses, ja sigui des del paper utilitzant l’escàner tipus llapis o arrossegant llistats d’Excel amb les factures. Els seients apareixeran en el programa de comptabilitat com si els hagués introduït de manera manual de forma ràpida i sense errors.