SP4i (Service Provider for e-Invoices) és un motor de facturació per enviar i rebre factures entre empreses i administracions públiques. Aquest servei està pensat per ajudar les empreses a complir les seves obligacions pel que fa a facturació electrònica. Actualment, ja és utilitzat per més de 23.000 empreses i autònoms a través de la marca PIMEFACTURA.