El software Aelis Distribució d’Alimentació i Begudes està especialment dissenyat per a empreses de distribució d’alimentació i begudes i en general, per a qualsevol empresa de repartiment de productes. Permet la gestió de manteniments i camps específics de sector, alerta d’articles de regal i promocions, dispatching, visualització d’albarans, picking més efectiu, etc. complint totes les necessitats i requisits. Les empreses de repartiment de productes avalen la solució.