Un addon integrat que aporta les funcionalitats i característiques necessàries perquè les empreses dedicades al lloguer de maquinària puguin tenir una experiència completa amb l’eina Sage 50 sense haver d’utilitzar una eina sectorial externa. Aquesta solució té la finalitat de millorar les funcionalitats d’empreses de lloguer de maquinària en els sectors industrials i de la construcció.