SAT-ON és un sistema de gestió de parts de treball en mobilitat que permet controlar totes les actuacions del tècnic: temps emprats, materials utilitzats, punts de control revisats… Permet capturar la signatura del client i imprimir el comunicat de treball des d’una tablet. SAT-ON permet gestionar tant les actuacions de manteniment correctiu com preventiu, dotant a Sage 200 de les funcionalitats pròpies d’un sistema GMAO. SAT-ON planificarà i crearà les actuacions de manteniment oportunes per a cada equip del client, simplificant enormement les tasques de planificació. SAT-ON, de forma opcional, també permet que el tècnic realitzi pressupostos de reparació. Aquests pressupostos es poden imprimir i queden registrats en Sage 200.