La forma més segura i fàcil d’obtenir signatures electròniques és VIDsigner: un servei de signatura electrònica per a diferents escenaris, adaptat als requeriments més exigents i que facilita les transaccions electròniques entre països de la UE i del món.