Et presentem Sage Mobility Live SGA, una solució per a la gestió del magatzem integrada al 100% amb Sage 200 la qual, mitjançant dispositius mòbils, permet la gestió en temps real de magatzems caòtics o amb multiubicació aconseguint una completa optimització de l’espai disponible. Amb la utilització d’aquesta solució aconseguiràs una reducció dels costos d’emmagatzematge i una millora de la productivitat dels processos relacionats amb aquesta activitat. La solució permet realitzar totes les operacions necessàries del magatzem mitjançant dispositius mòbils, integrant la informació en temps real amb la solució de gestió Sage 200.