Com pot afrontar una PIME el control horari? Amb un software que gestioni el temps de forma àgil, automatitzada, i que permeti optimitzar-lo. A més de reduir les hores extra, aquest software optimitza els costos de gestió i ajuda a millorar la comunicació interna. Una gestió mitjançant web o app, amb geolocalització, que possibilita gestionar documentació com les baixes mèdiques, respectant l’RGPD i evitant que ens inundin els papers. Tot amb una sola solució: VisualTime One.