Sage Mobility Live Tech Service és un software per a la gestió de serveis tècnics (SAT) que t’ajudarà a obtenir una major productivitat i eficiència del servei tècnic de la teva organització. Des del teu dispositiu mòbil, podràs realitzar qualsevol gestió o consulta per dur a terme la tasca o intervenció: assignar amb facilitat tasques al teu servei tècnic per a la seva resolució, conèixer a l’instant l’estat dels teus projectes, dissenyar projectes amb etapes i tasques, assignar els tècnics i tasques a realitzar, imputar costos amb senzillesa, gestionar les incidències dels teus clients amb facilitat… Assigna-les a un tècnic, comprova l’estat i procedeix a la seva facturació.