Co-resol és un canal ètic o canal de denúncies segur, confidencial, accessible via app, que permet l’anonimat i l’habilitació d’un xat amb el denunciant, de ràpida implantació en qualsevol organització. Gràcies al web control de Co-resol, l’organització podrà gestionar i documentar les incidències reportades.