Amb l’objectiu d’ajudar en el procés de Transformació Digital de les empreses en l’àmbit laboral, aquest connector permet enllaçar Sage 200 i Sage Despatxos connectant, amb l’aplicació del portal de l’empleat d’Open HR. Gràcies al connector desenvolupat per GM Integra s’aconsegueix una sincronització automàtica entre Sage i OpenHR que permet avançar en la transformació Digital i tecnològica en l’àmbit de RRHH.