Amb B2Bconnector per Sage 50 o Sage 200 podràs validar i enviar factures electròniques en format facturae a FACe, eFACT o FACeB2B, així com als principals punts d’entrada Generals de Factures d’Espanya. Permet tenir un control més efectiu gràcies al sistema de notificacions sobre l’estat de les factures electròniques enviades per saber si ha estat rebuda, acceptada o rebutjada. En una sola aplicació centralitzaràs la gestió de les factures electròniques amb les administracions públiques.