02/08/2018

Suport IT: per a empreses responsables amb la seguretat informàtica de dades

Avui, el sistema informàtic de les empreses s’ha convertit en una de les eines més crítiques en els processos productius, sent peça indispensable per al correcte funcionament de qualsevol companyia. Com sap, el principal gruix de la informació d’una companyia resideix en els seus servidors, i l’explotació de la mateixa es fa mitjançant diferents dispositius electrònics que requereixen de suport IT per garantir la continuïtat de negoci.

En aquest sentit, la tecnologia avança a un ritme de vertigen, fent que costi moltíssim estar al dia de les eines que poden ajudar-nos a ser més eficients, com per exemple, aquelles eines que permeten treballar i col·laborar amb gent que es troba a molta distància sense la necessitat d’haver-nos de desplaçar.

Aquesta velocitat a la qual avança la tecnologia fa que moltes vegades disposem d’eines molt potents, però que sense el suport IT adequat no les aprofitem per manca de coneixements més avançats. Addicionalment i paral·lelament, la total connectivitat que duu associat aquest avenç tecnològic, implica un increment de les amenaces externes. Abans, només feia falta preocupar-se de tenir còpies de seguretat i un bon antivirus, ara convé tenir en compte nous paràmetres de seguretat com:

  • Tallafocs
  • Antivirus avançats per protegir comunicacions, transaccions bancàries…
  • Sistemes de backup al cloud i amb protecció contra criptolockers
  • Mantenir els sistemes operatius i firmwares actualitzats
  • Etc.

Suport IT: empreses de Barcelona i Tarragona més segures

A causa d’això, és de vital importància disposar de tècnics qualificats en suport informàtic per a empreses capaços de mantenir els sistemes tecnològics en bon estat. Però en moltes ocasions, no disposem del personal adequat o, fins i tot disposant dels coneixements, ens pot consumir recursos i temps que no podran ser dedicats al nostre negoci.

Així, un bon suport IT i un assessorament tècnic adequat poden ajudar-nos a fer que els nostres sistemes informàtics funcionin en condicions òptimes, a més de poder identificar i solucionar els problemes que, generalment, provoquen una interrupció en el nostre treball diari, amb la consegüent pèrdua de temps i diners que impliquen.

Amb els serveis ITeasy d’Alana IT proporcionem un servei de manteniment i suport IT integrat que permetrà que ens despreocupem d’aquestes tasques improductives per nosaltres però que són molt importants, ja que asseguren un sistema tecnològic segur i al qual li podem treure el màxim profit.

Cerca

Notícies recents

Compartir