23/03/2015

Tecnologia multimèdia a l’aula: Pissarra electrònica

 

La incursió de les noves tecnologies en el dia a dia fa que ens acostumem a l’ús d’aparells tecnològics cada vegada més potents. Aquesta presència tecnològica es dóna en multitud de moments tant de la nostra vida quotidiana com de la nostra vida professional. La informatització de les aules ha apropat la tecnologia al docent, posant a la seva disposició noves eines que han canviat la forma d’impartir les classes. La pissarra electrònica, el projector, ordinadors de sobretaula o portàtils i connexió a Internet, són alguns dels elements que han facilitat l’ús de tècniques multimèdia a les classes.

La pissarra electrònica és un dels sistemes que ha vingut a revolucionar les antigues formes d’ensenyar. Bàsicament consisteix en una pantalla que a través d’un projector rep el senyal que prové d’un ordinador que generalment compta amb connexió a Internet. La principal característica que dota a aquest sistema d’un gran potencial és la possibilitat de controlar aquest ordinador des de la pissarra. El conjunt ofereix la possibilitat d’accedir a multitud de recursos interactius adaptats als nivells dels diferents grups educatius, aconseguint una major atenció dels estudiants i també un major grau de participació dels alumnes.

Al mercat podem trobar diferents tipus de pissarres electròniques. Estan les pissarres tàctils, les electromagnètiques i les que utilitzen tecnologia d’infraroges. Cadascuna d’elles requereix d’elements diferents per interactuar, però en general totes permeten l’ús d’un punter o llapis. La integració de les TIC en qualsevol entorn requereix d’un procés previ d’aprenentatge. A l’aula tant professor com a alumnes han d’adquirir les destreses necessàries per a l’ús d’aquesta tecnologia. La seva facilitat d’ús fa que aquest procés no sigui complicat ja que no requereix de coneixements tècnics avançats.

Cerca

Notícies recents

Compartir