18/08/2014

Augment de la productivitat i reducció de costos amb els equips multifunció Ricoh

Entre totes les marques i models que existeixen d’impressora multifunció podem distingir la marca Ricoh com una de les millors del mercat. Els equips multifunció sempre proporcionen una major eficiència que les típiques impressores empresa. Del conjunt d’avantatges que ofereixen, la més significativa és la millora de la productivitat.

Aquests equips són un èxit perquè agrupen diversos dispositius en un solament. A més de realitzar la funció d’impressora, serveixen també com escàner, fax i fotocopiadora, permetent així alliberar una gran quantitat d’espai en l’oficina. Al seu torn, garanteixen una reducció de costos del 50% respecte a treballar amb aquests components per separat.

Cal destacar que poden ser utilitzats de manera independent, doncs aquests equips no necessiten disposar d’un ordinador encès per al seu ús. Així mateix, possibiliten centralitzar el treball de tots els usuaris en un únic equip, evitant els problemes d’incompatibilitat i reparació, ocasionats per tenir diversos perifèrics diferents.

Les impressores multifunció Ricoh es presenten en dues variants: color i blanc i negre. Entre elles, els models més senzills són capaços de realitzar 20 pàgines per minut d’impressió i còpia, els que tenen major complexitat poden realitzar, en el mateix temps, fins a 75 còpies. Les de color aconsegueixen des de 16 impressions per minut fins a 65.

Els equips multifunció compten amb un panell tàctil en color que facilita la seva utilització. Existeixen models amb wifi, és a dir, que treballen de forma sense fil. També són respectuosos amb el medi ambient, tenen un consum energètic molt baix i necessiten poc temps d’escalfament per funcionar.

Els equips multifunció Ricoh, per tot això, faciliten treballar en conjunt, redueixen costos i augmenten la productivitat. A més, els costos de cartutxos, recanvis i reparacions resulten molt més baixos que si s’utilitzessin els diferents elements per separat. D’aquesta manera, els equips multifunció Ricoh són una molt bona elecció que permet estalviar diners a llarg termini.

Cerca

Notícies recents

Compartir