Gestió d’assentaments comptables

Lápiz Contable utilitza la informació del pla de comptes de l’empresa per construir de forma automàtica els assentaments de factures de compres, vendes i despeses, ja sigui des del paper utilitzant l’escàner tipus llapis o arrossegant llistats d’Excel amb les factures. Els seients apareixeran en el programa de comptabilitat com si els hagués introduït de […]

Gestió d’estats financers

Les teves finances més clares: aquesta solució és la base perfecta per a una creació fiable d’estats financers consolidats, una planificació financera transparent i l’elaboració d’informes consistents. Així pots controlar tota la història sobre les teves finances i prendre decisions per al futur de l’empresa a partir d’una base vàlida.

Gestió bancària

Digital Docs Bancs és un mòdul de descàrrega automàtica dels moviments de comptes bancaris (autoritzat per codi interbancari), conciliació i punteig automàtic. No permet que un moviment estigui duplicat o que es produeixi un salt de data/saldo o comptabilitzar dues vegades un mateix moviment. Amb connexió amb el mòdul Sage Digital Docs (comptabilització automàtica de […]

Gestió de dades i documents

Sage Digital Docs (SAGE DD) és la plataforma única d’automatització de detall de processos intensius en dades i documents integrada a Sage 200, Sage 50 i Sage Connected. Sage Digital Docs workflows disposa d’un mòdul de signatura i aprovació jeràrquica de documents integrada a Sage 200 i connectada amb el mòdul Sage Digital Docs (comptabilització […]

Automatització de factures

Gestió Documental i Comptabilització Automàtica de Factures: extreu en segons les dades comptables de les factures sense necessitat de plantilles ni aprenentatge previ, i genera automàticament els seients. Introdueix una factura en el sistema i en uns segons tindràs realitzat el seient automàticament a Sage 200.

Gestió de RRHH

Amb el Portal del Manager obre un nou camí cap a la Transformació Digital de l’empresa, sent com actors d’aquest canvi els propis clients i mànagers. Agilitza els processos i redueix costos permetent que participin en el procés d’alta/variacions/modificacions dels empleats.

Gestió de factures i tiquets

OkTicket és una solució digital que optimitza el procés de gestió de despeses, facilitant no només el seu registre i emmagatzematge, sinó també la seva gestió per part del departament d’administració d’una empresa o una assessoria fiscal. És un producte homologat per l’Agència Tributària i permet a l’usuari gestionar les seves despeses professionals sense haver […]

Business Intelligence

Un software d’anàlisi empresarial que et permet visualitzar les dades i compartir informació amb tota la teva organització. Integrat amb Sage i connectat a centenars d’orígens de dades, dóna vida a les dades amb panells i informes dinàmics.